preskoči na sadržaj

Glazbena škola Požega

Login

 

Dokumenti

 Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Pravilnik i zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem obradi i korištenju osobnih podataka​

 

Odluku o visini  školarine za učenike koji upisuju drugi program i učenike koji dolaze izvan zemalja EU 2018-19

 

Odluka o visini participacije za opremu i školske programe 2018-19

 

Natječaj za upis u srednju 2018-19

 

Odluka o raspisivanju natječaja za srednju 2018-19

 

Zapisnik sa sjednice školskog odbora 12.2.2018.

 

 Procedura naplate prihoda

 

 Poslovnik o radu Školskog odbora

 

 Glazbena škola Požega - bilješke uz Godišnji obračun

 

Godišnji financijski izvještaj 2017.

 

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja

 

Zapisnik s Radničkog vijeća

 

Zapisnik sa sjednice Nastavničkog vijeća

 

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora - 18.12.2017. g.

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Glazbenoj školi Požega

 

Financijski plan 2017-2019 - REBALANS

 

 Plan nabave za 2017 - REBALANS

 

 Financijski plan 2018.

 

 Godišnji plan i program za šk. god. 2017./´18.

 

 Kurukulum Glazbene škole Požega za šk. god 2017./´18.

 

 Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2016./´17.

 

Imenovanje upisnog povjerenstva za elektroničke prijave i upise u srednje škole

 

Izvješće proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

Godišnje izvješće

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 

 Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole
 
 
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2016. godinu
 

Pravilnik o predškolskom glazbenom obrazovanju i polaganju privatnih ispita u Glazbenoj školi Požega

 
Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa
 
 

Pravilnik o upisu u Srednju glazbenu školu Požega

 

Statut Glazbene škole Požega

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

 
 
 Zahtjev za pristup informacijama
 
 
 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 

 
preskoči na navigaciju